CV

Født 1969 i Gentofte kommune. Mor til to voksne sønner. Flyttede til Greve i 1972 og har boet der siden - kun afbrudt af et par år i Frederiksberg Kommune.

Politiskkarriere

2016 – Medlem af Folketinget
Ligestillingsordfører, Psykiatriordfører, Sundheds- og forebyggelsesordfører, Ældreordfører, Uddannelses- og forskningsordfører og Ordfører for nordisk samarbejde
2014 – 2018 Danske Regioner
Bestyrelsesmedlem i Danske Regioners Løn- og Praksisudvalg
2014 – 2020  Medlem af Region Sjælland 
Medlem af Regionsrådet i Region Sjælland 
2006 – Byrådsmedlem
Greve Byråd siden 1. januar 2016 (tidl. 1.viceborgmester)

Erhvervserfaring

2010 –
2016
Køge Kommune
Socialrådgiver i Jobcenter indenfor sygedagepengeområdet 
2008 –
2010
Stevns Kommune
Socialrådgiver & projektleder i 24 timers døgninstitution
2006 –
2008 
Solrød Kommune
Familierådgiver
1995 –
2002
Greve Kommune
Dagplejer
1991 –
1992 
Frederiksberg Kommune
Pædagogmedhjælper i dagsinstitution

Uddannelse

2009 –
2010
NLP Business Coach
Life & Business Coach
2002 –
2006
Den Sociale Højskole 
Socialrådgiver (professionsbachelor)
1988 Greve Gymnasie
HF-student 

Bestyrelsesarbejde

2017 – DASU
Bestyrelsesmedlem

Frivilligt arbejde

Aktiv i Natteravnene i Greve – hjælper med til, at de unge kan færdes trygt i nattelivet.