Mere politi og hårdere straffe

I hele Danmark skal alle borgere kunne føle sig trygge. Uanset om de er hjemme eller går på gaden. Derfor arbejder jeg vi for flere midler til politiet og for hårdere straffe.

Vi skal være på ofrerets side, og hensynet til ofret skal være det største. Og så skal vi sikre, at alle i Danmark kan føle sige trygge. Vi skal have gjort op med skyggedanmark.

Det arbejder jeg for

1. Flere ressourcer til politiet
Politiet må tilføres yderligere ressourcer. Start gerne med at se på, om kontorpersonale på stationerne kunne erstatte betjentene i papirarbejdet. Men når det så er sagt, så skal politiet igen blive mere synligt ude på gaderne, i byerne og på vejene. Det kræver flere penge, og jeg er parat til finde dem.

2. Send de kriminelle udlændinge hjem
Vore fængsler er overfyldte med udenlandske kriminelle. Hver fjerde indsat er udlænding.  

I 2011 blev der i EU vedtaget nye regler om, at dømte udlændinge kan hjemsendes til afsoning i hjemlandet. Regeringen har returnet 34 ud af over 1.100 udlændinge i 2013. Det må kunne gøres bedre.

I EU har 17 lande implementeret reglerne pr. 15. februar 2014. Men det går fortsat for langsomt på bekostning af overfyldte danske fængsler. Hvorfor skal der i nogle tilfælde være to danskere i samme celle, blot fordi vi skal give kost og logi til udlændinge fra EU?

For at kunne hjemsende flere efter de nuværende regler vil jeg arbejde for:

  • Ekspresbehandling af sigtede udlændinge
  • Flere skal have en udvisningsdom
  • Indgå bilaterale aftaler med flere lande om hjemsendelse af dømte
  • Speede hjemsendelsesaftaler i EU op

Alt for ofte ser vi en hjemsendt udlænding trodse indrejseforbudet ved igen at stå på Københavns Hovedbanegård allerede 24 timer efter endt strafafsoning.

Der er ingen nemme løsninger på det problem, men overtræder de indrejseforbuddet, må vi kræve højere straffe for denne forseelse. Øget grænsekontrol kunne også være en mulighed.

Det mest præventive er afsoning i hjemlandet. Desværre er forholdene i danske fængsler en tand bedre, end hvad man oplever i Østeuropa. Man tjener tilmed et arbejdsvederlag, som man kan sende hjem til familien. Jeg vil arbejde for, at de udenlandske straks sendes hjem til afsoning i hjemlandet, når det er muligt.

3. Køb fængselspladser i Rumænien 
De danske fængsler og arresthuse er stopfyldte med rumænske sigtede og straffede. Det er tankevækkende, at der er rejst sigtelser mod over 10.000 rumænere i 2014. Rumænere udgør også den største gruppe af udenlandske indsatte i Danmark.

Et døgns ophold på Hotel Gitterly i Danmark ligger på godt 1.800 kr. Romanerne koster os således 83 mill kr. om året. 

Leveomkostningerne er lavere i Østeuropa. Hvorfor ikke købe 2-300 pladser i det rumænske fængselssystem og sende rumænske straffede hjem? Dels får de en indkvartering, som passer til deres egne forhold, dels kommer de tættere på deres pårørende og kan sikkert også resocialiseres lettere hjemme i deres egen kultur.

Belgien køber allerede fængselspladser i Holland. Norge agter at købe pladser i Holland til udenlandske kriminelle. Vi kan gøre det samme i Rumænien.

Det er nok også meget præventivt. Forholdene i danske fængsler er mere luksusbetonede for rumænere. Det skal ikke i tillæg være en fest for dem at tages i kriminalitet i Danmark.